Pensioenechec
Inhoud

I. Ons pensioengeld zoekt de zon op – vaarwel Zwitserleven Gevoel
 - Een ooit goudgerand pensioen …
 - … bezorgde de Nederlandse pensioendeelnemer het Zwitserleven Gevoel
 - Vaarwel Zwitserleven Gevoel

II. Donkere wolken pakken zich samen – het Zwitserleven Gevoel op de tocht
 - Andere tijden leggen gebrek aan visie en daadkracht bloot …
 - … maar de fondsbestuurders zorgden goed voor zichzelf …
 - … en eenieder hobbelde mee

III. Ga maar rustig slapen – de regering waakt
 - De roemruchte waakzaamheid van de Nederlandse regering
 - Praatjes vullen geen gaatjes

IV. Het veelkoppig monster van Lerna – hoe de pensioenkomedie eindigt in een Griekse tragedie
 - Met spaarzaamheid en vlijt … betaal je de hoofdprijs bij een rentebacchanaal
 - … en het bijeen gespaard pensioen zoekt onderwijl de zon op
 - Ondertussen heeft de ECB een veelkoppig monster van Lerna gebaard
 - … met een tragisch slotakkoord

V. Belasting betalen is voor de dommen – domme Hollanders
 - Binnen de Eurozone bestaande verschillen in belastingmoraal
 - Clustering op basis van de verschillen in belastingmoraal
 - Ontsporende overheidsschulden en belastingmoraal
 - Ontwikkeling van de Griekse overheidsfinanciën
 - Ontwikkeling van de Cypriotische overheidsfinanciën
 - Ontwikkeling van de Portugese en de Spaanse overheidsfinanciën
 - Belasting betalen is voor domme noorderlingen

VI. ‘Geen cent meer naar Griekenland’ – de verkiezingsbelofte die geen cent waard was
 - Wat gaat er (nog) naar Griekenland?
 - De geschiedenis herhaalt zich?
 - Schuldenverlichting: de kosten zijn er niet minder om …
 - … en de Nederlandse pensioendeelnemer betaalt de tol

VII. Hoe ons Zwitserleven Gevoel verpietert in ‘The Brazen Head’ – Laat het bier maar stromen in ‘The oldest pub of Ireland’
 - Over schuldenkampioenen en fiscale toevluchtsoorden
 - Pensioenondermijnende steun met een bijsmaak
 - Laat het bier maar stromen, de Nederlandse pensioendeelnemer betaalt toch het gelag

VIII. Don Draghi´s strijd tegen windmolens – de verbeten strijd tegen vermeende angstaanjagende deflatiereuzen
 - Prijsdalingen zijn geen angstaanjagende reuzen, maar een zegen voor de burger
 - Sturen op statistische inflatiecijfers is als sturen op getuur door een bevroren voorruit
 - Het zuiver meten van ‘de’ inflatie is feitelijk onmogelijk
 - ‘De’ inflatie bestaat niet eens
 - De verkondigde deflatiegevaren rusten op drogredenen, terwijl echte deflatie bij lange na niet in beeld is
 - Dat het opjagen van de inflatie economische rampspoed afwendt, is een illusie
 
IX. De olieboemerang – hoe een zegen kan verkeren in een drama
 - De eerste prijsuitbarstingen
 - Op naar de top
 - Het oliefeest van de kredietcrisis
 - Hernieuwde pieken
 - De schaliegasrevolutie
 - De prijs aan de pomp …
 - ... en het zegenend effect in tijden van economische malaise
 - Tel je zegeningen?
 - Hoe de lage olieprijs als een boemerang terugkwam bij Neerlands pensioendeelnemer
 - De geloofwaardigheid definitief verspeeld
 
X. ‘Geldcreatie leidt altijd tot inflatie, altijd!’ – ezeltje strek je
 - Ongebreidelde geldschepping
 - De afvoerputjes voor de aanzwellende geldstromen
 - Hernieuwde bellenblazerij op de huizenmarkten …
 - … en neutraliserende gedragsreacties op de hypotheekmarkt
 - Verdere luchtventielen voor de gecreëerde inflatiedruk
 - Kapitaalsinflatie raakt juist de Nederlandse pensioendeelnemer het hardst

XI. De beurs zal ons (niet) redden – op hoop van zegen
 - Ervaringen uit het verleden
 - ‘Beleggen moet’, oftewel de les nog niet geleerd
 - ‘In het verleden ligt het heden, in het nu wat komen zal’
 - Monetair verslaafde beurzen gijzelen de ECB in wurgende houdgreep
 - De beurs zal ons pensioen niet redden
 - De vis wordt duur betaald

XII. Het probleemoplossend vermogen van de pensioenpolder – op je handen zit je lekker
 - De finale capitulatie
 - Opnieuw: ‘pas op de plaats!’
 - ‘Vernieuwing’ door ‘vernieling’
 - En de regering, die helpt enorm …
 - Laat de overheid de put maar dempen, om het verdronken pensioenvarkentje te wassen
 - Op je handjes zit je lekker …

XIII. ‘Whatever it takes’ - Over willekeur, schadelijke bijwerkingen, risico’s en heimelijke doeleinden
 - De ongrijpbaarheid van het nagejaagde doel
 - De ineffectiviteit en contraproductiviteit van de ingezette middelen
 - Neveneffecten en resulterende risico’s
 - Perverse en andere negatief uitwerkende prikkels en verdere risico’s
 - Verdere niet te rechtvaardigen en schadelijke neveneffecten en het gebrek aan democratische legitimatie
 - ‘The mandate entrusted to us by the people of Europe’
 - Wat bezielt de ECB?
 - En dan tot slot: Draghi’s uitverkoop

Geraadpleegde bronnen

***