Pensioenechec
De ondertitel: 'De uitverkoop van ons ooit goudgerande pensioenstelsel' geeft in essentie de inhoud weer. Het boek behandelt de oorzaken en achtergronden van de teloorgang van het Nederlandse pensioenbouwwerk. In afzonderlijke hoofdstukken worden onderwerpen uitgediept als: het falend pensioenbeheer, de lethargisch toekijkende bewindslieden, toezichthouders en vakbonden maar ook het tot in het absurde doorgevoerde lage-rente-beleid van de ECB hetgeen als genadeslag voor het pensioenstelsel wordt aangewezen. Het boek heeft een beknopte en indringende schrijfstijl met op vrijwel elke bladzijde een ingekaderde kreet/boodschap of toelichting en levert hiermee op een niet mis te verstane wijze de beoogde duidelijkheid ten aanzien van het financiële debacle van ons stelsel. Interessant voor een breed publiek, mede gezien de actualiteit van de kwestie. Professor Alfred Oosenbrug publiceerde enkele tientallen boeken op het vlak van de financiële dienstverlening en was (hoofd)redacteur van diverse handboeken over pensioenen en verzekeringen.
NBD Biblion